"ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ ДУУ ХООЛОЙ -2" СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Боловсролын орчин дахь шударга байдлын асуудал нь нийгэм дэх тэгш шударга байдлыг хангахад чиглэсэн хүчин чармайлт, үнэт зүйлсийг хөндөж буй онцгой анхаарал хандуулах сэдэв юм. Өсвөр насныхны тэгш гараа, боломжийн талаарх ойлголт, байр суурийг сонсох нь шударга байдлыг дэмжих, сайжруулахад чухал ач холбогдолтой тул Хүүхдийг Ивээх Сан нь өсвөр үеийнхний төлөөлөл болон Транспаренси Интернэйшнл байгууллагатай хамтран “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой – 2: Шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил” судалгааг 2017-2018 онд хийж гүйцэтгэжээ. 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

2018 онд Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны (ХХЗХ) захиалгаар Үндэсний судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний Эм Эм Си Жи ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн "Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн суурь судалгаа"-ны үр дүнг блогоороо дамжуулан уншигчиддаа хүргэж байна.

ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ - 2018


“Эс Ай Си Эй” ХХК нь Авлигатай тэмцэх газрын (АТГ) захиалгаар “ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА”-г улсын хэмжээнд 2018 оны 9 дүгээр сарын 10- аас 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн байна. Үнэлгээний мэдээлэл цуглуулалтын ажилд хот, хөдөөд нийт 48 судлаач 84 хоногийн хугацаанд ажилласан байна.

ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭЛТИЙН СУДАЛГАА 2018

Максима медиа ХХК нь “Телевиз Үзэлтийн судалгааны нэгдсэн тайлан”-г сүүлийн 5 жил тогтмол танилцуулж ирсэн бөгөөд 2018 оны үр дүнг шинэ өнгө төрх, шинэ агуулга, илүү их мэдээлэлтэйгээр танилцуулсан байна.

СЭТГҮҮЛЧ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагсдын хөдөлмөрийн нөхцөл байдлын талаарх суурь мэдээлэл бүрдүүлж, тус салбарын ажилтнуудын Үйлдвэрчний эвлэлийн талаарх ойлголт, хандлагыг тодруулах зорилготой хийгдсэн нэгэн судалгааг танилцуулж байна. Уг судалгааны ажлыг ХБНГУ-ын Фридрих-Эбертийн Сангийн захиалгаар Хэвлэлийн Хүрээлэн ТББ гүйцэтгэжээ.

"Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг системийн загвар ашиглан шинжилж дүрслэх нь" судалгааны тайлан

"Залуу судлаачдыг дэмжих сан" ТББ-ын санаачлагаар "ТУС солюшн" ХХК-тай хамтран 7 сарын хугацаанд "Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг системийн загвар ашиглан шинжилж дүрслэх нь" судалгааг салбар салбарын 9 судлаачын оролцоотойгоор амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд миний бие үндсэн хуулийн оролцогч тал болох Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүлгийг хариуцаж судалгаа хийсэн юм. 

Энэхүү судалгааны арга зүй нь системийн шинжилгээ болон баримт бичгийн шинжилгээний (контент анализ) арга байсан ба судалгааны хамрах хүрээ нь үндсэн хууль болон үндсэн хуульчилсан хуулиуд, тусгай хуулиудаар хязгаарлагдсан.

ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН ЭКСПЕРТИЙН ЗӨВЛӨЛД УРЬЖ БАЙНА.

Төрийн байгуулалтын экспертийн зөвлөл нь төрийн байгууллын чиглэлээр судалгаа хийдэг институт, судалгааны байгууллагын судлаач, шинжээчид болон бие даасан бодлогын судалгааны судлаачдаас бүрдэх төрийн байгуулал, засаглалын хэлбэр болон төрийн удирдлагын чиглэлээрх мэргэжлийн зөвлөх баг юм.
Энэхүү зөвлөх баг нь Монгол Улсын төрийн байгуулалтай холбоотой тодорхой нэг сэдвийг сонгон авч шинжлэх ухааны суурь судалгаанд тулгуурлан бодлогын судалгаа, иж бүрэн зөвлөмжийг жил бүр боловсруулах зорилготой бөгөөд 2017 оноос эхлүүлсэн уг төсөлд энэ ажлыг эрхлэх судлаачдыг Конрад-Аденауэр-Сангаас дэмжин МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимээс нээлттэй зарлаж хоёр байгууллагын хамтарсан зөвлөхүүдийн баг сэдвээ дэвшүүлсэн судлаачдаас сонгон шалгаруулж "Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо" сэдвээр хийгдэж, 2018 онд "Монгол Улсын төрийн байгуулал дахь засаглалын институтын талаарх судалгаа” сэдвээр бодлогын судалгааг боловсруулан гаргасан билээ.

“Агаарын бохирдлыг бууруулах нийгмийн тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны ажилд хамтран ажиллахыг урьж байна.

Агаарын бохирдлыг бууруулах нийгмийн тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны ажилд хамтран ажиллахыг урьж байна. 

Судалгааны зорилго:
Судалгаа нь нийгмийн тогтолцоонд системийн шинжилгээ хийх замаар агаарын бохирдлыг бууруулах тогтолцооны жишиг загварын дүрслэл боловсруулах зорилготой бөгөөд 3 сарын - 20-оос 6 сарын 20-ны хооронд үргэлжилнэ.

Тавигдах шаардлага:
  • 7 хоногт 1 удаа ажлын уулзалтанд оролцох боломжтой байх.
  • Эрдмийн зэрэг цолтой
  • Системийн онол, системийн сэтгэлгээний талаар сонирхдог
  • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, багаар ажиллах чадвартай
  • Агаарын бохирдлын чиглэлээр судалгааны ажил хийж байсан бол давуу тал болно.

Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаа 2018

Азийн сан, Сант Марал сантай хамтран Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт, Мэдлэг тогтоох (SPEAK) 19 дэх удаагийн судалгааг нийслэл Улаанбаатар хот болон аймаг, сумдыг хамруулан үндэсний хэмжээнд хийж гүйцэтгэжээ. Судалгаагаар авлигын цар хүрээ, олон нийтийн ойлголт, төсөөлөл, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлт, өрхийн түвшиний авлигын тохиолдол, төр засгаас авлигын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цуглуулж, ил болгохыг зорьсон байна.
Энэхүү судалгааг Канадын Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй "Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь" төслийн (STEPS) хүрээнд явуулсан аж.

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ