'Монголын нийгмийн бүтцийн судалгаа шинжилгээ' симпозиум болно

ШУА-ИЙН ФИЛОСОФИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН СОЦИОЛОГИ, НИЙГМИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙН САЛБАРААС АХМАД СОЦИОЛОГИЧ, ДОКТОР (PH.D), ПРОФЕССОР Ц.УРТНАСАНГИЙН 70 НАСНЫ ОЙГ ТОХИОЛДУУЛАН “МОНГОЛЫН НИЙГМИЙН БҮТЦИЙН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ” 
СИМПОЗИУМЫГ 2017 ОНЫ ДҮГЭЭР САРЫН 4-НД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГЭЖ БАЙНА. 
 
Эрдэмтэн, судлаачид Та бүхнийг илтгэлийн сэдэв, агуулгыг симпозиумын зохион байгуулалт хариуцсан ажилтнуудад утсаар болон электрон шуудангаар 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны дотор мэдэгдэхийг хүсье. 
 
Жич: Илтгэл хүлээн авах хугацаа, илтгэлд тавигдах бичиглэлийн техник шаардлага буюу формат зэрэг мэдээллийг илтгэгчдэд тусгайлан хүргүүлэх болно.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
ШУА-ийн ФИЛОСОФИЙН ХҮРЭЭЛЭН
СОЦИОЛОГИ, НИЙГМИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙН САЛБАР

"Жижиг дунд үйлдвэрлэл" түүвэр судалгааны дүн

ЖДҮ эрхлэгчдийн дунд явуулсан энэхүү судалгаанд ААН-ийн дийлэнх хувь нь үйл ажиллагаа явуулдаг Улаанбаатар хотоос 1028, аймгуудын хувьд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийн тоог харгалзан тус бүр 30-50 орчим түүврийг сонгож, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 2095 ЖДҮ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамруулсан аж. Судалгааны мэдээллийг түүвэрлэлтэнд хамрагдсан ЖДҮ эрхлэгчдээс санал асуулга бөглүүлэх, ярилцлага авах хэлбэрээр бүрдүүлсэн байна.
Энэ удаагийн түүвэр судалгаанд худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн (81%) чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, 1-9 хүртэлх тооны ажиллагсадтай (78%), 3-с дээш жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлсэн (72%), жилийн 50 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой (77%) жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүд түлхүү оролцсон байна.

ШУА-ын Социологийн салбарт хийгдэж буй суурь судалгаануудын мэдээлэл

“ХӨДӨӨГИЙН АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ: ӨӨРЧЛӨЛТ, ТӨЛӨВ ХАНДЛАГА” СУУРЬ СУДАЛГААНЫ СЭДЭВТ АЖИЛ

 Социологи, нийгмийн сэтгэл зүйн салбараас “Хөдөөгийн амьдралын хэв маяг: өөрчлөлт, төлөв хандлага (малчдын жишээн дээр)” (2014-2016) суурь судалгааны сэдэвт ажлын хүрээнд 2016 онд суурь судалгааны тайлан, санал зөвлөмж, нэг сэдэвт бүтээл бичиж, 5 илтгэл, 6 өгүүлэл нийтлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Одоогоор 7 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж, гадаад болон дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд 4 илтгэл тавьсан.
“Хөдөөгийн амьдралын хэв маяг: өөрчлөлт, төлөв хандлага” социологийн судалгааны тайлан, санал зөвлөмж (8х.х) бичив. Мөн төслийн сэдвийн хүрээнд нэг сэдэвт бүтээлийн анхны бичлэг гарч, засварлаж байна.
Хөдөөгийн амьдралын хэв маягт гарч буй өөрчлөлт, цаашдын төлөв хандлагын талаар эрдэм шинжилгээний хурал 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-нд зохион байгуулагдсан.

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Судалгааны ажлын сэдэв: Монголбанкны ил тод байдал, олон нийттэй харилцах харилцааны үнэлгээ

Монголбанкны үйл ажиллагааны ил тод байдал, олон нийттэй харилцах харилцааг үнэлэх судалгааны ажлыг гүйцэтгэх судалгааны баг, байгууллагыг тус судалгааг гүйцэтгэх сонирхол, холбогдох материалаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Тус судалгаа нь дараах зорилготой:
  • Монголбанкны чиг үүрэг, хэрэгжүүлж буй бодлогын талаар олон нийт (цаашид энэхүү судалгаанд хамрагдагч гэх) хангалттай мэдлэг, мэдээлэлтэй байдаг эсэхийг үнэлэх;
  • Судалгаанд хамрагдагчидын Монголбанкинд итгэж буй итгэлийг үнэлэх;
  • Монголбанкны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг судалгаанд хамрагдагчид хэрхэн үнэлдгийг тодорхойлох;
  • Монголбанкны мэдээллийн нээлттэй байдлыг судалгаанд хамрагдагчид хэрхэн үнэлдгийг мэдэх;
  • Монголбанкны олон нийттэй харилцах харилцааг судалгаанд хамрагдагчид хэрхэн үнэлж байгааг судлах
Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС

Хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн бодлогын тайлан

Түүвэрлэлт:
Санал асуулгад оролцогчдыг брокер дилерийн компаниар дамжуулан сонгосон. Брокер дилерийн компаниудын харилцагчийн тоог Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс хүсэлт хүргүүлэн авч брокер дилерийн компанийн харилцагчийн тоог жигд төлөөлөх зорилгоготойгоор компаниудыг 4 ангилж, ангилал тус бүрээс тэнцүү төлөөлөл байхаар санамсаргүй түүвэрлэлт хийсэн.

Мэдээлэл цуглуулалт:
Санал асуулгыг Google Forms онлайн платформын тусламжтайгаар үнэт цаасны арилжаа эрхлэгч компаниудаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдын цахим шуудан руу илгээж, илгээсэн тухай мэдээллийг утсаар залган мэдэгдэж бөглүүлсэн.

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны зохицуулагч шалгаруулж авна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын Статистикийн хэлтсээс Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн судалгааг улс орнуудад зохион байгуулж явуулахыг зөвлөмж болгосны дагуу энэхүү судалгааг Монгол Улс 2017 онд анх удаа зохион байгуулж явуулахаар төлөвлөж байна.
Уг судалгааны зорилго нь жендэрт суурилсан хүчирхийллийн түгээмэл хэлбэрүүд нийгэмд хэр өргөн тархсан байгааг илрүүлэх, цаашдын бодлого хөтөлбөрт энэ талаарх асуудлыг тусгахад чиглэсэн холбогдолтой бөгөөд жендэрийн статистикт туссан хүчирхийллийн үзүүлэлтийг гаргаж, олон улсад харьцуулагдахуйц хэмжээнд хүрэх юм.
Энэхүү судалгааг Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ) нь НҮБ-ын Хүн Амын Сан (ХАС) болон Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (ШХА)-ийн техник, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2017 оноос эхлэн хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Судалгааны зохицуулагчийн үүрэг нь жендэрт суурилсан хүчирхийллийн тоон болон чанарын судалгааг чанартай зохион байгуулж явуулахад бүх талын зохицуулалтыг хангахад оршино.

СУДАЛГАА: Иргэд ирэх дөрвөн жилд төр засгаас юу хүсэж байна вэ?

Иргэд, олон нийтийн зүгээс нийгэм, эдийн засгийн болон бусад ямар асуудлуудыг шинэ Засгийн Газраар шийдвэрлүүлэхийг хүсч буй талаарх олон нийтийн тандалт судалгааны үр дүнг тус судалгааны багийнхан танилцууллаа.

Энэхүү судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг Чисапик Бийч Консалтинг компани болон Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэнгийн удирдлага дор Нийгмийн Бодлого Хөгжил Судалгааны Хүрээлэн 2016 оны наймдугаар сарын 16-наас 26-ны өдрүүдэд гүйцэтгэж, 2016 оны гуравдугаар сарын 1-нээс 15-нд хийсэн судалгааны мэдээллийг харьцуулан дүгнэлт гаргажээ.

Энэ талаар Монгол Улс дахь суурин Төлөөлөгч Ашлэй Вэйлэн “Манай байгууллага Монголчуудын үзэл бодол ямар байгааг улс төрийн намууд болоод сонирхол бүхий бүх талуудад нээлттэйгээр мэдүүлэх зорилготой.

“ХӨДӨӨГИЙН АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН ЗАР

Зохион байгуулагч: ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн Социологи, нийгмийн сэтгэл зүйн салбар
Хэзээ: 2016 оны 11 дүгээр сарын 9 өдрийн 09:00 цагаас
Хаана: ШУА-ийн Нэгдсэн II байрны 4 давхарын хурлын зааланд

Хурлын зорилго:
ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн Социологи, нийгмийн сэтгэл зүйн салбараас 2014-2016 оны хооронд “Хөдөөгийн амьдралын хэв маяг: өөрчлөлт, хандлага” сэдэвт суурь судалгааны ажил гүйцэтгэсэн. Хурлаар суурь судалгааны ажлын үр дүнг эрдэмтэн судлаачдын дунд хэлэлцүүлэх энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж байна.