Олон нийтийн санал бодлын тандалт судалгаа IRI

  • Энэхүү тандалт судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын үйл ажиллагааг Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн (IRI) болон Chesapeake Beach Consulting байгууллагын судлаач Роберт Карпентерын удирдлаган дор Нийгмийн Бодлого Хөгжлийн Судалгааны Хүрээлэн (НБХСХ) 2016 оны 3-р сарын 1-ээс 15-ны өдрүүдэд гүйцэтгэсэн болно. 
  • Судалгаанд хамрагдсан иргэдтэй ганцаарчлан ярилцах замаар мэдээллийг цуглуулсан. 
  • Улаанбаатар хот, 13 аймгийг хамран, аймаг, сум, дүүргийн түвшинд түүврийн олонлогийг сонгосон. 
  • Суурин болон алслагдсан орон нутгийн иргэдийг хамруулан асуулга судалгааг гүйцэтгэсэн. 
  • 18-аас дээш насны сонгууль өгөх чадамжтай иргэдээс судалгаа авсан бөгөөд улсын хэмжээнд нийт 5,000 иргэдийг хамруулсан. (Амжилттай ярилцлагын хувь: 95.24%)

Түүхийн социологийн онол

Түүхийн социологийн онол түүхийн явцад нийгмүүд хэрхэн хөгждөг тухай голлон анхааран судалдаг. Өөрөөр хэлбэл хүний нийгмийн институц, байгууллагуудыг тодорхойлогч суурь бүтцийг судладаг гэсэн үг. Эрдэмтэд одоо бид энэ онолын 2-р давалгааны эхэнд байна гэж үздэг. Нэгдүгээр давалгаа 18-р зууны дунд үеээс 1920-иод он хүртэл явагдсан гэдэг. Энэ нь тухайн үед болсон гол үйл явдлууд болох Америк, Францын Хувьсгалууд, Аж Үйлдвэржилт, Үндэстэн бий болох /Nation-building гэдэг үгний илүү оновчтой монгол хувилбарын санаа байвал хэлээрэй/ зэрэгтэй холбоотой гарч ирсэн. Ер нь энэ чиглэлийн онолчид хүмүүсийн жам ёсны гэж үздэг бүтэц хэрхэн комплекс нийгмийн процессуудын үр дүнд бий болсоныг судалдаг. Тэгэхээр, неореалистууд улс гэгч зүйлийг тогтмол болгон авч үздэг байхад нийгмийн социологич нар хэрхэн тухайн төрөл зүйлийн улсууд дотоод болон гадаад нийгмийн хүчин зүйлүүдээс улбаалан бий болсоныг судалдаг. Улс гэдэг нь неореалистуудын хүсдэгчлэн функцынхаа хувьд ижил зүйлүүд биш аж. Мөн дотоод нийгэм, олон улсын нийгэм гэдэг ялгаа ямар ч үндэс суурьгүй аж: Үнэндээ “олон улсын систем” гэсэн биеэ даасан нэг зүйл улсуудын үйл хөдлөлд чухал нөлөө үзүүлдэг гэдэг / неореалист ОУ харилцааны онолын нэг хэсэг/ бол худлаа гэнэ. Ер нь бол улс гэдэг зүйл нь олон улсын болон дотоодын хүчин зүйлсээс үүдэлтэй аж.

УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР 2016 ОН 3 САР

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг та бүхэнд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Ховд, Булган, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Дундговь аймгуудийн 1500 иргэдийг хамруулсан байна. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2016 оны 3-р сарын 11-с 3 сар 31-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа аж.
Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулсан ба судалгааг ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сан санхүүжилсэн байна.

Эх сурвалж: Дэлгэрэнгүйг www.santmaral.mn 

АРДЧИЛАЛГҮЙ ЭДИЙН ЗАСАГ

2013 оны 3 сарын 5-ны өдөр Монголын Эдийн засгийн форумд Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж “Том компаниуд хурдхан олон нийтийн болох чиглэлд явах хэрэгтэй. Хорин хувиа хувьцаа болгоод бирж дээр зараад үз. Эсвэл тийм хувийг ажилчиддаа өгөөд бүгд л хариуцлага хүлээгээд урагшаа явах хэрэгтэй. Ингэж байж баялаг бүтээх ёстой. Том компаниуд гээд л байдаг. Гэр бүлийн гишүүдээсээ цааш гараагүй л байна шүү дээ. Олгархи, ойрын хүрээллээсээгараагүй л явж байна шүү дээ” хэмээн учирласан нь Монголд цөөн гэр бүлийн эдийн засаг бий болсныг хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг байлаа. Эдийн засгийн ардчиллын зорилго, агуулгад нийцэх энэ уриалга ардаа үлэмж чухал хэлэлцүүлгийн сэдвийг тээж буй юм. Монголын эдийн засаг бол ардчилалгүй эдийн засаг. Энгийнээр хэлвэл цөөхөн гэр бүлийн эдийн засаг юм. Судлаач би бээр капитализмын түүхийг, түүний алдаа оноог судалж явдгын хувьд ардчилалгүй эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх дуу хоолой түрлэг хэрэгтэй байгаад таны анхаарлыг хандуулахын учир үүнийг тэрлэв.

МОНГОЛ УЛСАД АЯЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ЖУУЛЧДЫН ЗАРДЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Тус судалгаанд Монгол Улсад аялсан гадаадын 1233 жуулчныг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон хамруулсан байна. 

Судалгааны гол үр дүнгээс дурдахад гадаадын жуулчид Монголд дунджаар 14 хонох хугацаандаа 1,774 ам.долларыг зарцуулж байна.

НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААРХ ИРГЭДИЙН ХАНДЛАГЫН СУУРЬ ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Уг судалгааг УИХ-ын Тамгын газраас Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “MMCG” компани хийж гүйцэтгэжээ.

Судалгааг олон улсын судалгааны ёс зүйн ESOMAR-ын стандарт болон Маркетинг, олон нийтийн санаа бодол, социологийн судалгааны үйлчилгээний (ISO 20252:2012) стандартын дагуу Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, бүс нутгийн төлөөлөл болсон 5 аймагт 2015 оны 4 дүгээр сард хийж гүйцэтгэсэн байна.

Намуудын санхүүжилтийн талаарх олон нийтийн санал бодлын судалгаа

Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн ил тод байдал, санхүүжилтийн арга хэлбэр, цаашид боловсронгуй болгох арга замын талаарх олон нийтийн санал бодлыг тандах зорилготой энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар “Сант Марал” Сан 2014 оны 11 дүгээр сарын 1-17-ны өдөр хийж гүйцэтгэжээ.

Арга зүй
Аргачлал: Олон түвшний санамсаргүй түүвэр, ганцаарчилсан ярилцлага
Түүврийн хэмжээ: 1200 өрх
Оролцогчдын нас: 18 – аас дээш
Хамрагдсан хот, аймгууд: Улаанбаатар хот, Говь Алтай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Хөвсгөл аймгууд.