Намуудын санхүүжилтийн талаарх олон нийтийн санал бодлын судалгаа

Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн ил тод байдал, санхүүжилтийн арга хэлбэр, цаашид боловсронгуй болгох арга замын талаарх олон нийтийн санал бодлыг тандах зорилготой энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар “Сант Марал” Сан 2014 оны 11 дүгээр сарын 1-17-ны өдөр хийж гүйцэтгэжээ.

Арга зүй
Аргачлал: Олон түвшний санамсаргүй түүвэр, ганцаарчилсан ярилцлага
Түүврийн хэмжээ: 1200 өрх
Оролцогчдын нас: 18 – аас дээш
Хамрагдсан хот, аймгууд: Улаанбаатар хот, Говь Алтай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Хөвсгөл аймгууд.

Судалгааг БҮРЭН ЭХЭЭР нь үзэх...

1 comment:

A.Амарсайхан said...

Засагт суудал аваад, сайд нартаа төлөвлөгөө норм өгч санхүүжилтээ босгож ирдгийг нь социологийн судалгаагаар гаргаад ирдэг болохсон доо. Хэзээ ч бүтэхгүй мөрөөдөл юм даа, хөөрхий