АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛД БОДЛОГЫН СУДЛААЧ АВНАNo comments: