Нийгмийн интеграци ба задралын үйл явцын зарим асуудал


ШУА-ийн Философи, социологи, эрхийн хүрээлэнгээс зохион байгуулж буй “Нийгмийн интеграци ба задралын үйл явцын зарим асуудал” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага 2014 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 10.00-12.30 цагт ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн II байр, 4 давхрын хурлын танхимд болно.


ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР
10:00-10:10 Дугуй ширээний ярилцлагын нээлт
ШУА-ийн Философи, социологи, эрхийн хүрээлэнгийн захирал, академич Г.Чулуунбаатар

10:10–10:30 Орос Улс ба ертөнцийн зохион байгуулалт 
ОХУ-ын ШУА-ийн Социологийн хүрээлэнгийн Улс төр судлал, улс төрийн социологийн төвийн дарга, доктор (Sc.D), профессор А.С.Железняков

10:30–10:35 Асуулт, хариулт

10:35–10:55 Нийгмийн сэтгэл зүйн хямрал ба гажуудал
ШУА-ийн Философи, социологи, эрхийн хүрээлэнгийн Философийн салбарын эрхлэгч, доктор (Ph.D)  О.Эрдэнэчимэг

10:55-11:15 Азийн залуучуудын уламжлалт үнэлэмж-Монголын залуусын жишээн дээр
ШУА-ийн Философи, социологи, эрхийн хүрээлэнгийн Социологийн салбарын эрхлэгч, доктор (Ph.D) Ц.Цэцэнбилэг

11:15–11:35 Нийгмийн модернизацийн нөхцөлд дэх монгол хэлт үндэстний үнэт зүйлсийн баримжаалал (Буриад Улсын жишээн дээр)
ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Буриадын эрдэм шинжилгээний төвийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, доктор (Ph.D) Л.В.Бадмаева

11:35-11:55 Парламентын сэтгүүл зүй ба олон нийт
 ШУА-ийн Философи, социологи, эрхийн хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвийн захирал, доктор  (Ph.D), дэд профессор Д.Батмөнх

11:55-12:30 Асуулт, хариулт
Нээлттэй хэлэлцүүлэг

No comments: