ТЕЛЕВИЗИЙН ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЙЛАН

"Максима Медиа" компанийн 2014 оны IX сарын "Телевиз үзэлтийн судалгаа"-ны тайлангаас  "Зар сурталчилгааны салбар тайлан" -г хүргэж байна. 

Телевизийн сувгуудаар цацагдаж байгаа рекламны нийт хугацаа ба давтамж, телевизийн зар сурталчилгааны зах зээлд хамгийн их сурталчилгаа нийлүүлсэн байгууллагууд зэрэг олон талын мэдээллийг авах болно.


Эх сурвалж: maxima.mn

Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС

No comments: