Шинэ орон сууц ба хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зан төлөвийн судалгааNo comments: