Улаанбаатар хотын судалгаа 2013 оны 06 сар

Сант марал сан 2013 оны 06 сарын 14-16-ны хооронд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1480 респондентоос ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар судалгаа явуулсан байна.
 Эх сурвалж: www.santmaral.mn

No comments: