"Улаанбаатар хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөн" судалгааны тайлан

НХХЯ болон НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөр, Хүн ам зүйн сургалт судалгааны төв энэхүү судалгааг 2004 онд хийж гүйцэтгэжээ.

urban poverty_mngl1 -  

No comments: