Сантмарал сан, Улс төрийн барометр, 2012/04 сар

Сантмарал сангаас тогтмол явуулдаг Улс төрийн барометр судалгааны дүн гарсан байна. Тус судалгаанд Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн нийт 5020 респондентийг хамруулан хийжээ.

  
Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС татаж авна уу!

No comments: