Залуучуудын бодлогын судалгааны тойм / ННФ

Нэг. Залуучууд гэж хэнийг хэлэх вэ?
Хоёр. Залуучуудад тулгамдаж буй асуудал, сорилтууд
Гурав. Залуучуудад чиглэсэн бодлого, хөтөлбөрүүд, түүнийг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагууд
Дөрөв. ТББ-ын төрөл, үйл ажиллагаа
Тав. Тойм дүгнэлт
Улаанбаатар
2010 он

ZaluuchuudiinBodlogiinSudalgaaniiToim -  

No comments: