Нийгмийн эрүүл мэндийн онол практикийн анхдугаар бага хурал

Монголын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Мэргэжилтнүүдийн Нийгэмлэг (МНЭММН) нь Нийгмийн эрүүл мэндийн онол практикийн анхдугаар бага хурлыг 2011 оны 12 сарын 08-нд зохион байгуулах гэж байна.

Бага хурлын үндсэн сэдэв нь: “Хамтран ажиллаж суралцан, ухуулан таниулах замаар нийгмийн эрүүл мэндийг шинэ түвшинд хөгжүүлэх нь “
Онол практикийн бага хурал дараах үндсэн 4 чиглэлд явагдана.
Үүнд:
- Бодлогын хэрэгжилт практикийн түвшинд
- Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, менежмент
- Эрүүл мэндийг дэмжих
- Хүрээлэн буй орчны эрүүл мэнд

Бүртгэл:
Тус нийгэмлэг нь онол практикийн бага хуралд тавих илтгэлийн хураангуйг хүлээн авч байна. Илтгэлийн товч хураангуйг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2011 оны 11 сарын 10. Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа :2011 оны 11 сарын 25. Онол практикийн бага хуралд илтгэл тавих төдийгүй оролцохыг хүссэн хүмүүс дараах хаягаар холбогдоно уу.

Холбоо барих хаяг:
Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг
Харилцах утас : 976-11-325190
Вебсайт: www.mphpa.com Имэйл : mphpa.mongolia@gmail.com

No comments: