Зарим социологийн шинэ номнууд

"Хөдөлмөрийн социологи" Пүрэв Ц, Тэгшбаяр П. Салбар социологийн шинэхэн сурах бичиг өмнөх онд хэвлэгдэн гарчээ. Судлаач П.Тэгшбаяр болон ахмад социологич Ц.Пүрэв нарын хамтын бүтээл
УБ.: АМЖА принтинг, 2009. – 204 х.


Ц.Батбаяр гэсэн автортай "Социологи" хэмээх нэгэн шинэ сурах бичиг хэвлэгдэн номын сангуудад хүргэгдсэн байна.
2007 онд хэвлэлтээс гарсан боловч олж харж үзэж байгаагүй шинэхэн ном гэж хувьдаа дүгнэж байна.

УБ.: Сорхон цагаан,
2007. – 336 х.

No comments: