Хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн төсөл СУРГАЛТ 4: "Суралцагч байгууллага"

"Хэвлэл мэдээллийн шүүмж"-ийн төслийн ээлжит 4 дэх удаагийн сургалт явагдаж өнгөрлөө.
Төсөл хэрэгжүүлэгч: Хэвлэлийн Хүрээлэн
Сургалтын сэдэв: Өөрийгөө болон хамтран зүтгэгч нөхдөө хөгжүүлэх нь: Суралцагч байгууллагын тухай
Сургалтын огноо: 2010 оны 06 сарын 24
Сургалтын илтгэгч: Д.Нямдорж /Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн ахлах судлаач/

Хэсэгчлэн оруулав...

No comments: