Судалгааны төвүүдийн веб сайт

Сант марал сангийн веб сайт: www.santmaral.mn /Шинэчлэгдсэн/
Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн веб сайт: www.pressinst.org.mn
IRIM хүрээлэнгийн веб сайт: www.irim.mn
MMCG судалгааны төвийн веб сайт: www.mmcg.mn
Улс төрийн боловсролын академийн веб сайт: www.academy.org.mn
Филантропи хөгжлийн төлөө төвийн веб сайт: www.philanthropy.org.mn

2 comments:

Гилийн хатан said...

Баярлалаа. Заримыг нь мэддэггүй юм байна.

ЗОРИГТ8 said...

Гилийн хатан:
цөөхөн дөө уг нь...