УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР No16(50) 2017 ОН 3 САР

“Сант Марал” сангаас хийсэн Монголын Нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Завхан, Хэнтий, Архангай, Төв, Өвөрхангай, Дорноговь аймгуудийн 1200 иргэдийг хамруулжээ. 
Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2017 оны 3-р сарын 10 - 3 сар 30-ны хоорондох үеийг хамарч байна. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөөгөөр харьцуулсан байдлаар харуулсан аж. Судалгааг ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сангаас санхүүжүүлжээ.


Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНДЭЭС үзнэ үү!

No comments: