УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР 2016 ОН 3 САР

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг та бүхэнд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Ховд, Булган, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Дундговь аймгуудийн 1500 иргэдийг хамруулсан байна. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2016 оны 3-р сарын 11-с 3 сар 31-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа аж.
Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулсан ба судалгааг ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сан санхүүжилсэн байна.

Эх сурвалж: Дэлгэрэнгүйг www.santmaral.mn 

No comments: