Хүүхдийн номын зах зээлийн судалгаа 2008 он

Энэ судалгааг Хөдөөгийн Боловсролын Дэмжих Хөтөлбөр (Read хөтөлбөр)-ийн захиалгаар "Төгс системс" ХХК хийж гүйцэтгэсэн байна. ЕБС-ийн 1-5 ангийн хүүхдэд зориулсан судалгаа аж.

bookmarket_survey_mon -  

No comments: