"Хөтөлбөрийн ахлах судлаач"ийн ажилд урьж байна

Монгол улсын Засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр “Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн хөтөлбөр, төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байна. Үүнтэй холбогдуулан Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны дэргэд Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжүүд ажиллаж байна. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжид гэрээгээр гүйцэтгэх дараах ажлын байрыг зарлаж байна.

Хийх ажил:
·Судалгааны явцын төлөвлөлтийг хийх, зохион байгуулах, хяналт тавих
Хөтөлбөрийн нэгжийн хэрэгжүүлж буй ООТА-ын судалгааны ажлын үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, төлөвлөлт, тайлагналтыг цаг хугацаанд нь хийлгэх.

·Судалгааны явцад оролцогч талуудтай харилцах
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд (мэдээллийн системийн ажилтан, зорилтот хүрээг тодорхойлох ажилтан, төлбөр тооцооны ажилтан, олон нийттэй харилцах ажилтан, мониторингийн ажилтан), гадаад болон дотоодын зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллаж, чиглүүлж, хоорондын уялдаа холбоог хангах.

·Хөтөлбөр болон төслийн үйл ажиллагааг дэмжих
Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэн гаргахад хөтөлбөрийн зохицуулагчид дэмжлэг үзүүлэх.

Тавигдах шаардлага:
·Статистик, эдийн засаг, социологийн чиглэлээр мэргэшсэн, мэргэжлээрээ магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй байх
·Ижил төстэй албан тушаалд 3-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ болон удирдах ажил хийсэн туршлагатай байх
·Өрхийн судалгаа эсвэл хүн амын тооллогын судалгаанд оролцож, зохион байгуулж байсан туршлагатай байх
·Өрхийн судалгааны мэдээлэлд анализ хийж байсан туршлагатай байх
·Майкрософт хэрэглээний програм болон Статистик судалгааны програмуудад /SPSS, STATA эсвэл SAS/ анализ хийх чадвартай байх
·Бичгийн болон ярианы англи хэлний өндөр чадвартай байх
·Ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажиллах боломжтой байх

Сонирхсон иргэд дараахь материалыг тус бүр 2 хувь бүрдүүлэн дугтуйлж ирүүлнэ. Үүнд:
·Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
·Анкет
·4х6 хэмжээтэй цээж зураг
·Диплом, сертификатын хуулбар
·Урьд ажиллаж байсан хоёроос доошгүй байгууллагын ажил байдлын талаархи тодорхойлолт.

Материалыг 2012 оны 01 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цаг хүртэл дараах хаягаар хүлээж авна.

Хаяг: Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны 318 тоот өрөө

Зөвхөн эцсийн шалгаруулалтад шалгарсан хүмүүстэй эргэж холбоо барина. Тодруулгыг 976-51-264624, 323473 утас, ts.enkhtuya@mswl.gov.mn электрон хаяг болон www.fnswpp.mn вебсайтаар хандаж лавлана уу.

No comments: