Иргэн-цэргийн харилцаа судлалын төв

Батлах хамгаалах яамны Батлах хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн "Иргэн-цэргийн харилцаа судлалын төв" нь социализмын үед 1979 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Тус төвийн тухай товч танилцуулъя.

Төвийн зорилго
Иргэн-цэргийн харилцааг төлөвшүүлэх, Зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналтын үр дүнтэй тогтолцоо бүрдүүлэх, Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүний нийгэм, сэтгэл зүйн байдлыг тодорхойлох чиглэлээр судалгаа явуулж, онол арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

Төвийн түүхэн замнал
Тус төв нь 1979 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар “Социологийн судалгаа, цэргийн сурган хүмүүжүүлэх ухааны сектор” нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Байгуулагдсанаас хойш:

1. Социологийн судалгаа, цэргийн сурган хүмүүжүүлэх ухааны сектор
2. Социологи-сэтгэл зүйн сектор (1982-1988 )
3. Социологийн сектор (1989-1990 )
4. Социологийн судалгааны төв (1990-1996 )
5. Социологи-хүмүүнлэг судлалын төв (1997-2002 )
6. Иргэн-цэргийн харилцаа судлалын төв нэртэйгээр 2002 оноос одоог хүртэл өөрчлөгдөн зохион байгуулагдаж ирсэн.

Зорилтууд
* Иргэн-цэргийн харилцааны асуудлаар онол, практикийн судалгаа явуулах;
* Зэвсэгт хүчинд иргэний хяналт тавих тогтолцооны зохистой хувилбар бүрдүүлэх онол, арга зүйн судалгаа явуулах;
* Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, Батлан хамгаалах асуудлаарх олон нийтийн болон цэргийн алба хаагчдын санал бодлыг судалж, зөвлөмж боловсруулах;
* Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн хатуужлын төвшинг тогтоох, дээшлүүлэх арга замыг судлах

Онолын суурь судалгаа
* Аюулгүй байдлын орчин дахь иргэн цэргийн харилцааны төлөвшил
* Аюулгүй байдал, иргэн-цэргийн харилцааны онолын болон практикийн судалгаа
* Иргэний нийгэм ба батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа
* Иргэний нийгэм ба Зэвсэгт хүчин
* Зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналтын онол практикийн асуудал
* Цэргийн албан хаагчийн ёс зүйд тавигдах шаардлага
* Цэргийн албан хаагчийн сэтгэл зүйн онолын судалгаа
* Цэргийн албан хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдлын түвшинг тогтоох, сэтгэцийн үйл ажиллагааг шалгах сорил туршилт
* Гадаад орнуудын иргэн-цэргийн харилцааны уламжлал, шинэчлэлийн харьцуулсан судалгаа

Хавсарга судалгаа
* Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүний нийгэм, сэтгэл зүйн уур амьсгалын судалгаа
* Батлан хамгаалах бодлогын хэрэгжилт, үр дүнгийн судалгаа
* Олон нийт ба Зэвсэгт хүчин хоорондын харилцааны судалгаа
* Нийгмийн сэтгэл зүй ба эх оронч үзэл, хүмүүжлийн төлөвшилтийн судалгаа
* Цэргийн болон террорист үйл ажиллагааны эсрэг хийх тэмцлийн явц дахь иргэн-цэргийн харилцааны хамтын ажиллагааны асуудал
* Зэвсэгт хүчин төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны асуудал
* Цэргийн албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын асуудал
* Цэргийн албан хаагчдын макро, микро түвшний судалгаа
* Зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналтын холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт

Төвийн судлаачид
Ц.Дэмчигсүрэн
Төвийн дарга, хурандаа Ц.Дэмчигсүрэн нь Нийгэм, Улс төр, Соёл хүмүүжлийн ажилтан мэргэжилтэй, Боловсролын доктор, дэд профессор.

Б.Содбилэг
Эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахмад Б.Содбилэг нь Социологич-нийгмийн сэтгэл зүйч, төрийн захиргааны удирдлагын мэргэжилтэй, магистр зэрэгтэй. Б.Содбилэг нь аюулгүй байдал, иргэн цэргийн харилцааны чиглэлээр дагнан ажилладаг.

Б.Нэргүй
Эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахмад Б.Нэргүй нь Социологич мэргэжилтэй, социологийн ухааны магистр зэрэгтэй. Б.Нэргүй нь цэргийн социологи, нийгмийн сэтгэл зүйн чиглэлээр дагнан ажилладаг.

Б.Бадарч
Бэлтгэл хурандаа, Галт хэрэгслийн инженер, нийгмийн шинжлэх ухааны багш мэргэжилтэй, боловсролын доктор зэрэгтэй, профессор цолтой. Олон нийт болон зэвсэгт хүчний харилцааны чиглэлээр дагнан ажилладаг.

Г.Ган-Эрдэнэ
Эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, санхүү, бизнесийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй, бизнесийн ухааны бакалавр зэрэгтэй. Олон нийт болон цэргийн эдийн засгийн чиглэлээр дагнан ажилладаг.

Веб: www.mids.gov.mn
И-мэйл: info@mids.gov.mn

2 comments:

A.Амарсайхан said...

Цэвээнсүрэн хурандаа хааччихав аа?

ЗОРИГТ8 said...

ажлаасаа гарсан юм болов уу, эсвэл өөр хэлтэст нь шилжив үү....