Их сургууль төгсөгчид магистрантурт суралцах сонирхолтой юу?

МУИС-ийн Магистр Докторын Сургалтын албанаас эрхлэн МУИС-ийг 2010-2011 оны хичээлийн жилд төгсөх оюутнуудаас магистрантурт элсэн суралцах сонирхолтой эсэхийг санал асуулгаар судалсан судалгааг хийжээ. Судалгаанд нийт 12 салбар сургуулийн 1984 оюутан хамрагдсанаас эрэгтэй 746 буюу судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын 36,7 хувь, эмэгтэй 1238 буюу судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын 62,4 хувийг тус тус эзлэж байна.
sudalgaanii dun -

No comments: