Европын медиа зах зээлийн судалгаа (“Synovate” компани)

Их Британид төвтэй Олон Улсын Судалгааны “Synovate” компани нь (www.synovate.com) 2003 онд байгуулагдсан, 62 оронд салбартай, 5,662 ажилтантай олон улсын томоохон судалгааны байгууллага юм. Медиа маркетинг болон макро түвшний бүх төрлийн судалгаагаар нэрт гарсан тус компаний 2008 онд хийсэн "Европын медиа зах зээлийн судалгаа"-аас толилуулж байна.
EMS Digital Life -

No comments: