Сант марал сангийн авлигын түвшин тогтоох 9 дэх удаагийн судалгаа

АНУ-ын Азийн сан, "Сант марал" сантай хамтран хагас жил тутамд гаргадаг авлигын түвшин тогтоох ес дэх удаагийн судалгааг энэ оны гуравдугаар сараас эхлэн явуулж, дүнг нь гаргажээ.

Энэхүү судалгааг олон түвшний санамсаргүй түүврийн аргыг ашиглан урт хугацааны давтамжтай явуулдаг байна.

Энэ удаагийн судалгаа нь өрхийн түвшний авлигыг судлах зорилготой байсан байна. Төрийн байгууллагад байх авлигын түвшинг тодорхойлохын тулд судалгааны дүнг жагсаажээ.

Жагсаалтыг газрын алба, гааль, уул уурхайн салбар, шүүгчид тэргүүлсэн бол улс төрийн намууд гуравдугаар байрт орсон байна.

Мөн өрхүүд ихэнхдээ эмч, багш, төрийн албан хаагч, цагдаа нарт хахууль өгдөг болох нь судалгаагаар илэрчээ.

No comments: