"Сант марал сан" Улс төрийн барометр №8 (41) 2010 10 сар

“Сант Марал” сангаас явуулсан Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар, Дорнод, Өмнөговь, Увс, Хөвсгөл аймгуудын 1000 иргэдийг хамруулжээ.Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2010 оны 10-р сарын 1-с 9-ны хоорондох үеийг хамарсан аж. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулсан нь нэн ач холбогдолтой болсон байна.

Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү www.santmaral.mn

No comments: