Pew Research Center-ийн шинэ судалгаа

Бие даасан, хараат бус “Pew Research Center” пүүсээс олон нийтийн санал асуулга явуулахад америкчуудын таван хүн тутмын нэг нь Ерөнхийлөгч Барак Обамаг лалын шашинтан гэсэн бол 43 хувь нь мэдэхгүй гэж хариулжээ.

Үлдсэн 34 хувь нь түүнийг христ шашинтан хэмээн зөв хариулсан байна.

No comments: