ТаванТолгойн талаархи олон нийтийн санал бодол

“Сантмарал” сан олон нийтийн анхааралд байгаа Тавантолгойн асуудлаар судалгаа хийжээ. Судалгааг 2010 оны зургадугаар сарын 16-аас 21-ний хооронд Уаанбаатар, Хөвсгөл, Дундговь, Төв аймгуудыг хамруулан хийжээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн дийлэнх олонх нь Тавантолгойн ордыг ашиглах талаар Засгийн газраас боловсруулсан төслийг дэмжиж байна.


Эх сурвалж: Сант марал сан

No comments: