"Broadband" компани судалгааны менежер, медиа менежер ажилд авна

LCD болон HD дэлгэцийн медиа сүлжээний "Broadband" компани судалгааны менежер, медиа менежер ажилд авна.


No comments: