Их дээд сургуулийн социологийн багш нарыг АНУ-д сургах тэтгэлэг зарлажээ. |БЗМТ, ННФ|
No comments: