Мэргэжлийн судалгааны багыг хамтран ажиллахыг урьж байна

1. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа "Хөдөөгийн бизнес эрхлэгчдэд олгох зах зээлийн боломжууд" төслийн хүрээнд "Мах ноос арьс шир ба сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа" -г хийж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж хамтран ажиллах тул судалгааны ажилын мэдлэг туршлага бүхий аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүсийг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

2. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа MORE төслийн хүрээнд Баян-Өлгий, Дорнод, Хөвсгөл аймагт "Бизнесийг дэмжих үйлчилгээний зах зээлийн судалгаа" хийх туршлагатай байгууллага, хувь хүмүүсийг сонгон шалгаруулж хамтран ажиллахаар Мерси Кор ОУ-ын байгууллага урьж байна.

Хугацаа: 2009 оны 11 сарын 27-ны 17 цаг хүртэл хүлээн авна

Судалгааны ажлын зорилго, бүрдүүлэх материал, тавигдах шаардлагыг дараах хаягаас авна уу...
Мерси Кор Монгол, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны гудамж -24, Улаанбаатар-49, Шуудангийн хайрцаг-761, Утас: 461145, Факс: 461048, Веб хаяг: www.mercycorps.org.mn

No comments: