Фокус бүлгийн ярилцлага хийхэд модераторын зүгээс анхаарах санамжууд

Модераторын хувьд анхаарах санамжууд:
•Урьдчилсан төсөөлөл таамаглалд хөтлөгдөхгүй байх
•Асуудлыг олон талаас нь харах
•Асуултууд уялдаа холбоотой бие биенээс урган гарч байх
•Шууд чиглүүлсэн буюу бүрхэг асуулт тавихаас аль болох зайлсхийх
•Үнэн бөгөөд гол шалгтгааны мэдэхийн тулд дахин шалгах, тулган үзэх
•Мэдээллийг шууд хүлэж авсанаар алдаа гарахаас сэрэмжлэх
•Бусдаас суралцахад байнга бэлэн байх
•Энгийн байх
•Энгийн бодох
•Заахын оронд суралцах /багширхахгүй, мэдэмхийрэхгүй, даргархахгүй байх/
•Яриын оронд сонсох
•Ухуулахын оронд ойлгох
•Итгэл төрүүлэхгүйгээр үнэн зөв мэдээлэл олж авч чадахгүй тул үүнд онцгой анхаарах
•Респондентод хөтгөлөгдөхгүйгээр чиглүүлсэн асуултуудыг ямагт тавих
•Шүүгчийн байр сууринаас хандахгүй байх
•Ярилцлагын үед бүх хүний санал үнэтэй гэдгийг байнга санах
•Респондентод хүндэтгэлтэй хандах
•Респондент бүрийн өгсөн мэдээллийн нууцлал, найдвартай байдалд онцгой анхаарах

2 comments:

итгэл нь байнөө said...

зүгээр амьдралын алхам тутамд ч гэсэн л хэрэгтэй зүйл байна

ЗОРИГТ8 said...

ИТГЭЛ НЬ БАЙНӨӨ:
ТИЙМ ШҮҮ...