Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Судалгааны Алба 10 жилийн турш судалгаа хийж байна

МОНГОЛЫН ХЭВЛЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ АЛБА


Мэдээлэл судалгааны албыг Данийн Вант Улсын Хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Хэвлэлийн хүрээлэн, Данийн Сэтгүүл зүйн сургууль, Дани Монголын нийгэмлэгтэй хамтран хэрэгжүүлсэн “Монголын хэвлэл мэдээлэл ба сэтгүүл зүй” төслийн хүрээнд 1999 онд байгуулсан.

Эрхэм зорилго

Монголын хэвлэл мэдээллийн зах зээл, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох, нийт харилцагч байгууллагуудаа бодит, найдвартай мэдээллээр хангахад оршино.

Бидний зарчим

Бид аливаа бүлгийн явцуу ашиг сонирхлоос ангид байж судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэх, нэгтгэн дүгнэх ажлыг шинжлэх ухааны арга зүйд тулгуурлаж, олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг хүндэтгэх зарчмыг баримтлаж ажиллана.

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

I.Хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчдийн судалгаа

Данийн Вант Улсын Аархусын Их сургуулийн эрдэмтэн профессоруудын мэргэжлийн зөвөлгөө, Будапешт дахь Соросын сангийн дэмжлэгийг хүртэж, Монголын телевизүүд, бизнесийн томоохон пүүс компаниудын захиалга санхүүжилтээр 2003 оны 9 дүгээр сард анх хэрэгжүүлсэн. Үүнээс хойш сар бүр тогтмол явуулж өнөөдрийн байдлаар нийт 61 тайлан гаргаад байгаа. Судалгааг Хэвлэл Мэдээлэл Судлаач Н.Батзориг гардан хэрэгжүүлдэг.

II.Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг

1999 онд “Данида” төслийн хүрээнд хагас жил тутам хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2002 оноос өнөөг хүртэл бие даан явуулж байгаа. Уг судалгаагаар Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын жил бүрийн өнгө төрх, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлдог. Судалгааг судлаач Д.Нямдорж гардан явуулдаг. Утас 98114143

III.Реклам сурталчилгааны мониторинг

Дэлхийн Сонины Холбооны захиалгаар 2000 оноос эхлэн өдөр тутмын сонинуудын реклам сурталчилгааны талбайн хэмжилтийн судалгааг тогтмол явуулж байна. Мөн тодорхой пүүс компанийн захиалгаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нийтлэл нэвтрүүлэг, реклам сурталчилгаанд мониторинг хийх ажлыг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэнэ.

IV.Судалгааны төсөл хөтөлбөрүүд

Олон улсын хамтын ажиллагааны болон гадаадын хандивлагч, дотоодын захиалагч байгууллагуудтай хамтран бүхий л төрлийн судалгааны төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Хэвлэл мэдээллийн бүхий л төрлийн судалгаа

“ТВ-ийн хөтөлбөрийг задлан шинжлэх нь” чанарын судалгаа, Конрад Аденаурын Сан, 2002 он
“Хэвлэл мэдээллийн байдлын талаархи олон нийтийн үнэлэмж” судалгаа, Азийн сан, 2004 он
“Улаанбаатар дахь Ариранг ТВ-ийн үзэгчид” Өмнөд Солонгосын Ариранг ТВ, 2004 он
“Ийгл бродкастинг ТВ-ийн үзэгчид Улаанбаатарт” асуулга судалгаа. Ийгл ТВ, 2004 он
“ТВ-ийн реклам сурталчилгааны мониторинг” чанарын судалгаа, Фридрих Эбертийн сан, 2005 он
“Олон нийтийн Радио ТВ-ийн хууль ба олон нийтийн үнэлэмж” асуулга судалгаа, Хэвлэлийн хүрээлэн, 2005 он
“УБ хотын Радио сонсогчдын судалгаа”, Хэвлэлийн хүрээлэн, 2005 он
“Байгаль орчны талаархи иргэдийн мэдлэгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тусламжтай сайжруулах нь” агуулгын болон асуулгын судалгаа, Нидерландын Вант улсын Засгийн газрын Байгаль орчны итгэлийн сан, 2006 он
“Хүүхэд ба хэвлэл мэдээлэл” судалгааны төсөл, Их Британий Хүүхдийг Ивээх Сан, 2006 он
“Ардчилал, эрх чөлөө, хариуцлага” чанарын судалгааны төсөл, Конрад Аденауэрын Сан, 2006 он
“Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүй” чанарын судалгааны төсөл, International Network, 2006 он
“Улаанбаатар хотын телевиз үзэгчдийн зах зээлийн судалгаа”, Ийгл ТВ, 2006 он
“МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, мэдээллийн чанартай нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг” гурван шатат мониторингийн судалгааны төсөл, Нээлттэй Нийгэм Форум, 2006 – 2008 он
"Монголын тогтмол хэвлэлийн хэл найруулга, үгсийн сангийн өнөөгийн байдал" агуулгын судалгаа, Төрийн хэлний зөвлөл, 2007 он
“Онцгой байдлын үеийн олон нийттэй харилцах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах нь” төслийн үнэлгээний 8 төрлийн бичил судалгаа, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, 2008 он
“Парламент ба хэвлэл мэдээллийн хариуцлага” агуулгын болон асуулгын судалгаа, Конрад Аденауэрын сан, 2008 он
“Хэвлэл мэдээллийн нийтлэлийн бодлогыг судлах нь” агуулгын судалгаа, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, АЙПЕК 2008 он

Социологи, улс төр, нийгмийн макро болон микро түвшний судалгаа

“Монгол дахь улс төрийн ойлголт, төлөвшил” фокус судалгаа, Данийн Вант Улсын Аархусын их сургуулийн Улс төр судлалын тэнхим, 2002 он
“Монгол дахь Сэтгүүл зүйн сургалтын хэрэгцээ шаардлага” асуулгын судалгаа, Хэвлэлийн хүрээлэн, 2002 он
“Парламентын сонгуулийн судалгаа” чанарын болон тоон судалгаа, Конрад Аденаурын Сан, 2004 он
“Оюу толгой төслийн талаарх Хан-Богд сумын иргэдийн санал бодол” асуулгын судалгаа, Айвенхоу Майнз Инк, 2005 он
"МАХН-ын Бага Хурал, шинэчлэл, рейтинг" асуулгын судалгаа. МАХН, 2007 он
"Монголын уул уурхайн салбарын төлөв байдал: Эрх зүйн орчин, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн оролцоо" социологийн санал асуулгын судалгаа, Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассиоциаци, 2007 он

Эдийн засаг, бизнес, маркетингийн судалгаа

“Сэтгүүл зүйн салбарын зах зээлийн судалгаа” Хэвлэлийн хүрээлэн, 2004 он
“Хувьцаа үнэт цаасны талаархи олон нийтийн санал бодол” асуулгын судалгаа, Монгол шилтгээн ХХК, 2005 он
“Сэтгүүлийн зах зээлийн судалгаа” асуулга, фокус группын судалгаа, Ирмүүн агентлаг, 2007 он

Хамтын ажиллагаа

Залуу судлаачдын клуб
Залуу маркетеруудын холбоо

Бидэнтэй холбоо барих, судалгааны захиалга өгөх хаяг

Байршил: 100 айл, 11-р хорооллын замын хойд талд Хэвлэлийн хүрээлэн 3-р давхарт
Ш/Х: Их тойруу 11Б, Ш.Х 20/347
Утас: 7011-3475, 8800-8787, 96649649
Fax: 350002

No comments: