Бичиг үсгийн боловсролын судалгаа явуулна


МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль болон Япон улсын “Очяномизу” их сургууль хамтран бага насны хүүхдийн бичиг үсгийн боловсролын талаарх судалгааг энэ сараас хийж эхэлжээ.

Уг судалгаанд нийслэл дэх улсын болоод хувийн цэцэрлэгийн 1200 хүүхдийн эцэг, эх болон багш нар хамрагдах юм. Япон,Солонгос, Хятад, Вьетнам зэрэг улсыг хамарсан энэхүү судалгаагаар хүүхдийн бичиг үсэгт суралцахад улс орнууд дахь нийгэм, соёлын ялгаа хэрхэн нөлөөлж буйг тогтоох ажээ.

“Очяномизу” их сургуулийн профессор Нобука Учида энэ сарын 14-15-нд Монголд ажиллахдаа судалгааны багийнхантай уулзаж, хэрхэн ажиллах талаар зөвлөлгөө өгөх юм

No comments: