28 дах удаагийн социологийн дэлхийн конгресс 2014 онд болно

28 дах удаагийн социологийн дэлхийн конгресс 2014 оны 7 сарын 13-19-нд Японы Ёокогамад болно. Энэ удаагийн конгресс "Шударга бус дэлхийн дүр төрх: Глобал социологийн сорилтууд" сэдвийн хүрээнд болох ба нийгмийн асуудлын цар хүрээг академик, шинжлэх ухааны хувьд, бүс нутгийн, институци, байгууллагын хувьд хэлэлцэх юм байна.

Эх сурвалж: www.isa-sociology.org

No comments: