О.Мөнхбат "Социологийн онол: сонгодог хийгээд орчин үе"

Энэ ном нь сонгодог болон орчин үеийн социологийн онол гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Социологийн ШУ, онолын үүсэл хөгжлийн нөхцөл байдал, нөлөөлсөн хүчин зүйлс, парадигмын үүднээс орчин цагийн социологийн онолын хөгжлийг судлан шинжилсэн байна

No comments: