Хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн төсөл СУРГАЛТ 2: "Контент анализын судалгаа"

"Хэвлэл мэдээллийн шүүмж"-ийн төсөлийн ээлжит сургалт явагдаж өнгөрлөө.
Сургалтын сэдэв: "Судалгаа гэж юу вэ?" "Контент анализын судалгаа"
Сургалтын огноо: 2010 оны 06 сарын 07
Сургалтын илтгэгч: Г.Гүнжидмаа /Хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн төслийн ажилтан/
Жич: Энэхүү пресентешний агуулгыг оруулаагүй болно*

No comments: