Хүн амын тал нь илчлэг дутуу хүнс хэрэглэдэг


No comments: