Философи, социологи, эрхийн хvрээлэн

Философи, социологи, эрхийн хүрээлэн 1972 онд философи, социологи, төр эрхийн гэсэн гурван хэлтэс, 27 ажилтантай байгуулагдсан. Өнгөрсөн хугацаанд тус хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид монголын философи, нийгэм, улс төр, эрхийн сэтгэлгээний түүх, орчин үеийн асуудлууд, нийгмийн бүтцийн социологи, монголчуудын амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт, буддизм, шинжлэх ухаан судлал, улс төрийн шинжлэх ухаан, эрх зүйн философи, социологийн асуудал, нийгмийн улс төрийн системийн өөрчлөлт, төрийн байгууллагын төлөвшил, хөгжлийн асуудал зэрэг чиглэлээр онолын суурь болон хавсарга судалгаа хийж, олон арван бүтээл ном туурвисан юм.
Эдүгээ тус хүрээлэн философи, социологи, улс төр, хууль эрх зүйн салбар, шашин судлалын төв зэрэг таван салбар нэгжтэйгээр философи, социологи, улс төрийн шинжлэх ухааны чиглэлээр суурь судалгааны 8 сэдэв, 4 төслийн хүрээнд онолын болон хавсарга судалгаа явуулж байна.
Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтны 80 хувь нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд тус хүрээлэн дээр философи, социологи, улс төр судлал, шашин судлал, урлаг судлалын салбараар магистр, доктор (Ph.D) болон доктор (Sc.D)-ын зэрэг хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлүүд ажиллаж, эрдмийн зэрэг цолтой боловсон хүчин бэлтгэж байна.

Судалгааны үндсэн чиглэл:
- “Глобальчлал: Шинэ иргэншлийн төлөвшил банийгмийн дэвшил”
- “Шашин: Үндэсний соёл ба ухамсрын хөгжил”
- “ХХ зууны монголын улс төрийн ба эрхийн сэтгэлгээ”
- “Нийгмийн ялгарал ба ижилсэхийн үйл явц”
- “Монголын философийн түүх”
- “Хөдөлмөрийн сэдэл, хөдөлмөрт хандах харьцааны өөрчлөлт”
- “ХХ зууны өрнө, дорнын философи”
- “ХХ зууны монгол дахь улс төрийн дэглэм, өөрчлөлт, хандлага”

Төсөл
- “Өнөөгийн философи сэтгэлгээний үндсэн парадигмуудыг ардчилсан өөрчлөлтийн динамикийг судлахад ашиглах нь”
- “Орчин үеийн онолын социологийн арга зүй ба хавсарга социологийн арга техникт хэрэглэх нь”
- “Ардчилсан нийгмийн нөхцөл дэх эрх зүйн философи, эрх зүйн социологийн онол практикийн үндсэн асуудал”
- “Монголын Буддизмын онол, түүхэн шинжилгээ”

Судалгааны хэтийн чиглэл
Гол чиглэлийг гүнзгийрүүлэхийн зэрэгцээ эрхзүй, шашин судлал, улс төрийн шинжлэх ухааны салбарын суурь судалгаанд илүү анхаарал тавьж байна. Философи, социологи, улс төр судлал, хууль эрхзүй, шашин судлалын шинжлэх ухааны тулгуур сурвалж, харьцуулсан судлалд онцгой анхаарах чиглэл баримтална.

Гадаад хамтын ажиллагааны тухай
Тус хүрээлэн 1974 онд философичдын холбооны гишүүнээр элссэн юм.
Орос, Герман, Чехословак, Польш, Болгар, Венгерийн философийн хүрээлэнтэй холбоо тогтоож, эрдэмтдийг харилцан илгээж судалгаа хийж ажиллаж байсан ба хэд хэдэн эрдэмтэд эрдмийн зэрэг хамгаалав.
Манай социологичид Польш, Герман, Чехословак, Япон зэрэг орнуудад мэргэжил дээшлүүлж зарим нь дээрхи орнуудад эрдмийн зэрэг, цол хамгаалсан юм. Өдгөө НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын хууль зүйн сан, Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын сан), АНУ, Герман, Турк, Япон, Солонгос, Хятад, Оросын Холбооны Улс, Польш зэрэг орнуудын ижил төстэй эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулиудтай ажил хэргийн холбоотой ажиллаж байна.

Хаяг:
Баянзүрх дүүрэг. Улаанбаатар-210351
13-р хороо Жуковын гудамж 17.
БЗД. Улаанбаатар хот. 51-р салбар.
Утас: (+976-11)-453493, 451847, 453752
Факс: (+976-11)-453752
Захирал: Г.Чулуунбаатар, доктор(Sc), профессор

No comments: