"MMCG" компани 7 жил судалгаа хийж байна

MMCG хэмээх компани монголын социологийн болоод маркетингийн судалгааны зах зээлд орж ирээд өдгөө 7 жил болж байна. Энэ хугацаанд ОУ-ын шинжтэй болоод улс орны шинжтэй олон олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж энэ салбарт өөрийн гэсэн байр суурийг бий болгож чаджээ.

Компаний эрхэм зорилго: Үйлчлүүлэгчдийнхээ бизнесийн үйл ажиллагаанд судалгаа шинжилгээ хийсний үндсэн дээр болзошгүй эрсдлийг бууруулж ашиг орлогыг нь нэмэгдүүлэх замаар Бүс нутгийн бизнесийн судалгааны салбарын зах зээлд тэргүүлэгч болох.
Компаний уриа үг: Your business spirit...
"ММCG" ХХК-ний ажилтанууд нь дотоодын нэр хүндтэй сургуулиуд болон гадны өндөр хөгжилтэй орнуудад мэдлэг эзэмшсэн юм.

Одоогийн байдлаар судалгаа шинжилгээ, реклам PR-ийн чиглэлээр мэргэжсэн нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Манай компани нь гадаад хэлний болон компьютерийн шаардлагатай програм хангамжийг бүрэн эзэмшсэн, судалгааны практик ажлын дадлага туршлага сайтай боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан.

Мөн нийт ажилчид асуулга зохиох, турших, мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэл боловсруулах, шинжилгээ хийх, тайлан дүгнэлт бичих зэрэг судалгааны бүх процесст бие даан ажиллах чадварыг эзэмшсэн. Өөрөөр хэлбэл бие биенээ орлож ажиллах, харилцан санал солилцох нөхцөл боломжоор бүрэн хангагдаж байдаг.

MMCG -

No comments: