Социологийн шинжлэх ухааны ном, сэтгүүлүүдээс-2


Э.Гидденс "Социологи" Орч редактор: Д.Ганхуяг

МУИС Социологийн тэнхим "Социологи-2" сэтгүүл

М.Батбаатар "Социологийн онол түүх" 2007 он

2 comments:

anjigai said...

Надаас Монгол Англиар нь аваад гамтай хэрэглэчихээд гялс буцааж өгнө гэвэл болж л байна.

Гарын үсэгтэй ганц хувь нь л байгаа.

ЗОРИГТ8 said...

Анжигай:
Аан тийм үү...Таниас би Монгол хэл дээрхийг нь 3 хоног хэрэглэчихээд өгий...
Би танай дээр өнөөдөр очиж магадгүй