Nvivo программаар чанарын өгөгдөлийг шинжлэх нь:


Түр хугацаанд блогтоо пост хийсэнгүй. Өнөөдөр нийт социологичиддоо чанарын судалгааны Nvivo программын талаар жижиг хэмжээний материал орчуулснаа хүргэж байна. Энэхүү пресентаци нь Клауди Энгел гэдэг хүний хийсэн ажил юм. Англи хэлээр нь мөн татан авч болно шүү. Орчуулах явцад алдаа мадагтай зүйл гарсан бол мөхөс надад хэлж туслана гэж найдаж байна.

Чанарын шинжилгээ: 

• Нөхцөл байдлыг шинээр ойлгон амжилт олох: туршлага - үйл явц
• Бүтэцлэгдээгүй өгөгдлийг гар аргаар цэгцлэх
• Байгуулалт ба иж бүрдлийн менежмент
• Аргуудыг программ хангамжаар зааж болохгүй

Чанарын шинжилгээ:

• Өгөгдлийг унших -үгчилсэн, тайлбарлах, эгэх төлөөний үг
• Өгөгдлийн зохион байгуулах 1. Индексжүүлэх /категори ба код/ 2. Зохиомж, холистик, кейс судалгаа 3. Деаграммууд, газрын зургууд
• Өгөгдлийг хэлэлцэх 1. Учир шалтгааны, харьцуулсан 2. Тодорхой, өгүүлэмж 3. Эгэх төлөөний үг

Чанарын шинжилгээний хэрэгслийг компьютерт байршуулах: -тэд юу хийж чадах вэ?

Жишээлбэл: судалгаа, төрөл, хэлхээ холбоо, санаандаа төсөөлөлт, нөөцлөн хадгалах, өгөгдлийг цуглуулах, өгөгдлийн чанарыг боловсронгуй болгох, өгөгдлийг кодлох, өгөгдлийг тайлбарлах

NVIVO

• Чанарын өгөгдлийн менежмент ба шинжилгээ
• Нийтлэг өгөгдлийн эх сурвалж 1. Хагас бүтэцлэгдсан ярилцлага 2. Ажиглалт 3. Тэмдэглэгээ 4. Фокус групп
• Гол үүрэг 1. Текстийг нарийн аргаар хийх ба хадгалах 2. Кодыг нарийн аргаар хийх ба бүтээх
• Гол дэд хэсгүүд 1. Документ 2. Зангиалаа = кодууд 3. Зайлшгүй чанар 4. Тохируулга

Эх сурвалж:

• Майкл Д. Фишер (1994): Нийгмийн антропологчдын хэрэглээг тооцоолох нь
• Нигел Г. Фейлдин, Реймонд М.Ли (1998): Компьютер шинжилгээ ба чанарын судалгаа
• Боне, Маргарит С, Жон Вүүд (1992): Антропологчдын компьютерын хэрэглээ
• Вейлзмэн, Мильс (1995): Комюьютерийн программаар чанарын өгөгдлийг шинжлэх нь: Программ хангамжийн эх сурвалжийн ном
• Г.Р.Гиббс (2002): Чанарын өгөгдлийн шинжилгээ: Nvivo-гоор шинжлэх нь. Бүкенхэм: Нээлттэй их сургуулийн хүрээлэн
• Женис Морис, Лан Ричардс (2002): Чанарыг судалгааг анхлан хэрэглэгчдийн гарын авлага Sage Хэвлэлийн Газар. Лондон
• Компьютерын нэгдэлд чанарын өгөгдлийн шинжлэх программ хангамжийн төв (CAQDAS)
http://caqdas.soc.survey.ac.uk/
Тэдний ном зүйн аугаа эх сурвалж: http://caqdas.soc.survey.ac.uk/biblio.htm
• QSR http://qsr.com.au/resourses/resourses.html
(Тэднийх судлаачдад хэрэгтэй лавлагаагаа тогтмол шинэчилж, чанарын тооцоололтын ном зүйтэй. Энэ нь шинжлэх ухааны хэлэлцүүлэг, чанарын тооцоололт, QRS-ын программ хангамжын хэрэглээ зэрэг ажлуудыг сүүлийн үеийн байдлаар агуулсан байдаг.)
• Чанарын социалфоршунгын форум http://qualitative-research-net/fqs-eng.htm
• Г.Р.Гиббс, С.Фрийс, Мангабера(2002): Чанарын судалгааны үйл явцад технологи хэрэглэх нь
http://www.qualitative-research.net/fqs-e/inhalt2-02-e.htm
• Э.Стокдаль (2003): Чанарын судалгааны дижижтал аудио хураагчын төхөөрөмж
http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU38.html
• Бертранд Рассел (1998): Текстэн шинжилгээ: Чанарын болон тоон шинжилгээ. Соёлын антропологын аргуудын гарын ном http://nersp.nerdc.ufl.edu/-ufruss/bernard_ryan.pdf
• Ю.Келле (1997): Текстэн өгөгдлийн менежментийн компьютерын программ ба чанарын судалгаагаар онол бий болгохуй http://www.socresonline.org.uk/2/2/1.html
• Давтан харах программ хангамж: “салбар аргууд” http://www.acadimage.com/feild_medods/, “Чанарын социологи”, “Компьютер ба хүн төрөлхтөн”
Бусад эх сурвалжууд: SU: Нийгмийн ухааны ресоурс төв (SSRC) http://library.stanford.edu/depts/ssrc/
өртөггүй ашиг, өөрийн зөвшөөрлийн замнал, онлайн http://cbt.stanford.edu

Надтай холбогдох: cengel@stanford.edu Клауди Энгел 2003-5-14

No comments: