МОНГОЛЧУУДЫН ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРТ ХАНДАХ ХАНДЛАГЫН СУДАЛГАА

Үндэсний судалгааны MMCG ХХК-ийн хийсэн "МОНГОЛЧУУДЫН ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРТ ХАНДАХ ХАНДЛАГЫН СУДАЛГАА"-ны үр дүнг танилцуулж байна. Тус компани нь иргэд, олон нийтийн санаа бодлын талаарх олон судалгаанууд хийдэг. Үүний нэг нь томоохон "Баяр"-уудтай холбоотой хийгддэг хандлагын судалгаа юм. Уг судалгаа нь олон нийт шинэ жилийн баярт хэр ач холбогдол өгдөг, санхүүгийн хувьд хэдэн төгрөг зарцуулдаг, хичнээн шинж жилийн баярт оролцдог гэх мэт сонирхолтой үр дүнг өмнөх онтой харьцуулан гаргасан байна.
 

Эх сурвалж: MMCG ХХКNo comments: